Tel: +90 0216 576 64 10

  

DUYURU & HABERLER

Danıştay 3. Köprü İnşaatı İçin ÇED Raporu Zorunluluğunu Geri Getirdi

  • 29 Eylül 2015 Salı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK),Anayasa Mahkemesi'nin 3 Temmuz 2014 tarihinde büyük ölçekli ve çevre için risk oluşturabilecek projelere Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) muafiyeti getiren yasa değişikliğinin iptali' yönünde verdiği kararı gözeterek, Danıştay 14. İdare'nin 3. Boğaz Köprüsü'nün ÇED'den muaf tutulmasının yolunu açan kararını oybirliği ile bozdu. DİDDK,Anayasa Mahkemesi'nin kararının göz önünde bulundurularak yeniden görülmesini istedi.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

DİDDK, Anayasa Mahkemesi'nin 3 Temmuz 2014'te 'büyük ölçekli ve çevre için riskli projelere ÇED muafiyeti' getiren yasa değişikliğinin iptaline yönelik verdiği kararın göz önüne alınmasını istedi. DİDDK, Danıştay 14. Daire'nin '3. Köprü'nün ÇED sürecinden muaf olmasının hukuka aykırı olmadığına' yönelik kararının bozulmasına hükmetti. Kurul başkanı ve 14 üyenin oy birliği ile alınan karar 25 Mart 2015 tarihinde karara bağlandı.

"ANAYASA MAHKEMESİ KARARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK YENİDEN KARAR VERMELİDİR"

Danıştay 14. Dairesi'nin verdiği kararı, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından yeniden değerlendirilmesini talep eden DİDDK, kararında şu ifadelere yer verdi:

'Düzenlemenin dayanağı olan 2872 sayılı Çevre Kanunun Geçici 3.maddesi 'planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olan' ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verildiğinden, Daire tarafından bu husus göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir."

'ÇED SÜREÇLERİ BİR AN ÖNCE BAŞLATILMALIDIR"

DİDDK'nın kararını yorumlayan Mimarlar Odası avukatı Can AtalayÇED süreçlerinin amacına uygun olarak ve geçiştirilmeden başlatılması gerektiğini belirterek 'İstanbul'un kuzey ormanlarını ciddi anlamda tahrip eden 3. Köprü için ÇED süreçleri hiç uygulamadı. 3. Köprü, 3. Havalimanı gibi ÇED süreci uygulanmayan tüm projelerde ÇED süreçleri bir an önce başlatılmalıdır.' diye konuştu.

DANIŞTAY NE KARAR VERMİŞTİ?

Danıştay 14. Daire, 27 Ekim 2013 tarihinde aldığı kararla, 3. Köprü'yü ÇED süreci dışında tutan yönetmelik maddesinin 'hukuka aykırı olmadığına' hükmetti. İstanbul'un kuzeyindeki yaşam aksını bütünüyle değiştiren ve yapımı halen devam eden 3. Köprü'nün,ÇED süreçlerine tabi tutulmadan inşa edilmesini onaylayan karar, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından temyiz edilerek yargıya taşınmıştı.

ANAYASA MAHKEMESİ 'ÇED MUAFİYETİ'NE İLİŞKİN NE DEMİŞTİ

Bir proje yapılırken projenin çevreye olan etkilerinin bilimsel yollarla tespit edildiği ÇEDsürecini bypass etmek için torba yasaya konulan geçici 3. Maddenin ...planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olan... şeklindeki ibaresi Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulunarak 3 Temmuz 2014 tarihinde iptal edildi. Çevreyle doğrudan ilgisi bulunan 3. Köprü, 3. Havalimanı, Ilısu Barajı, Akkuyu nükleer santrali gibi mega projelerin ÇED süreçlerine tabi tutulmadan yapılmasını sağlayan bu maddenin kaldırılmasıyla, henüz üretim veya işletmeye alınmamış yani tamamlanmamış olan bütün projeler için ÇED zorunlu hale geldi.


Mail List

Lütfen a?a?ydaki formu doldurarak mail listimize üye olunuz.

Mail adresleri sadece Akademik Yn?aat datasynda tutulacak, Payla?ylmayacaktyr.

Twitter
İLETİşİM
  • Adres 1: İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu. Özlü Apt. No: 42 Daire: 7 Ataşehir / İSTANBUL
  • Tel: +90 0216 576 64 10 
  • Email: info@traficlineturkiye.com
  • Pazartesi - Cuma: 9:00 am - 10:00 pm
    Cumartesi - Pazar: Kapalı
İletiŞim Formu

© 2014. «TraficLine». Her hakkı saklıdır.